Om Markuskyrkan

Körens "hemmakyrka" är Markuskyrkan i Björkhagen.
Kyrkan anses av många vara ett arkitektoniskt mästerverk, ritad av Sigurd Lewerentz.
Kyrkan inviges 1960, men blev helt klar först några år senare.
Under flera år har kyrkan varit föremål för omfattande renovering som fortfarande pågår i de flesta av bi-utrymmena.
Kyrkorummet är dock klart och öppet från oktober 2018!
I gästboken kan man ofta finna hälsningar från långväga gäster som kommit för att få uppleva kyrkan och dess särpräglade arkitektur.

Kyrkan har en akustik som är väl lämpad för musik och körsång, med en "lagom" efterklang!

En längre artikel om Markuskyrkan och dess arkitekt finner du på Wikipedia här!